ลำดับ ชื่อบริษัท โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล์ เว็บไซต์
1 บริษัท โกดันมัล กรุ๊ป จำกัด Tel: (02) 662 2478-81
Fax: (02) 259 3886
info@kodanmal.com www.kodanmal.com
2 บริษัท โกลบอล ฟู้ด มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด Tel: (034) 414 161-4
Fax: (034) 414 165
info@globalseafoodmarketing.com www.globalseafoodmarketing.com
3 บริษัท โคลิเอท จำกัด Tel: (02) 048 1989
Fax: (02) 048 1988
sales@koliate.com www.koliate.com
4 บริษัท จอห์น บีน (ประเทศไทย) จำกัด Tel: (02) 257 4000
Fax: (02) 261 4099, (02) 257 4099
infoasia-jbtfoodtech@jbtc.com www.jbtc.com
5 บริษัท เจ.เอ็ม.บี. อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด Tel: (02) 285 4406
Fax: (02) 285 4410
jmbint@jmbinter.com www.jmbinter.com
6 บริษัท เซินเจิ้น ฟู้ดส์ จำกัด Tel: (063) 241 7684 szfoods@hotmail.com -
7 บริษัท ดองกิ (ประเทศไทย) จำกัด Tel: (02) 081 0530
Fax:(02) 081 0531
- www.dondondonki.com/th
8 บริษัท ทริปเปิ้ล ที มารีน จำกัด Tel: (097)2271608 thidarut.isp@gmail.com -
9 บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด Tel: (038) 571 488
Fax: (038) 571 499
- -
10 บริษัท บิโอลาน มิโครบิโอเซ็นเซอเรส เอส แอล จำกัด Tel: (02) 002 3270
thailand@biolanmb.com www.biolanmb.com
11 บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด Tel: (034) 406 999
Fax: (034) 406 960-1
poonsun@poonsubcan.co.th www.poonsubcan.co.th
12 บริษัท ฟู้ด คอนเนค จำกัด Tel: (02) 048 1989
Fax: (02) 048 1988

import-export@koliate.com, nid@koliate.com

www.koliate.com
13 บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด Tel: (034) 419 333
Fax: (034) 472 063
pvittaya@rcithailand.com, supachok@rcithailand.com,
tsamrit@ricthailand.com, tvitoon@rcithailand.com
www.rcithailand.com
14 บริษัท เรดซี (ประเทศไทย) จำกัด Tel: (02) 261 5539-40
Fax: (02) 259 1250
ashish@redsea.co.th www.redsea.co.th
15 บริษัท ลักชิต้า โฮลดิ้งส์ จำกัด Tel: (02) 300 0836-7
Fax: (02) 300 0952
export@lakshitaholdings.com www.lakshitaholdings.com
16 บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด Tel: (034) 822 833-40
Fax: (034) 822 841-42
saleslc@lc.co.th www.lc.co.th
17 บริษัท สยาม ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Tel: (034) 110 148
Fax. (034) 110 148
tum.etc@gmail.com -
18 บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด Tel: (02) 705 3051-63
Fax: (02) 315 1094

marketing@swan.co.th
swanmetalcan@swan.co.th

www.swan.co.th
19 บริษัท อินาเค็น จำกัด Tel: (02) 632 6756
Fax: (02) 632 6757
- -
20 บริษัท เอสเอสเคเอสเอส จำกัด Tel: (094) 494 4718 JK.KINGBELL@hotmail.com -