TTIA Joined Thaifex – World of Food Asia 2019

TTIA Joined Thaifex – World of Food Asia 2019 วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี           สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้ร่วมออกคูหาในงาน Thaifex – World of Food Asia 2019 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี Thaifex เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติ ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน จุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อขับเคลื่อนและแสดงศักยภาพธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งด้านคุณภาพและความหลากหลาย เป็นงานที่รวบรวมสินค้าอาหารและบริการเกี่ยวเนื่องไว้อย่างครบวงจร […]

การอบรม “แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล”

การอบรม “แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล” วันพุธที่ 15 พ.ค. – วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.2562  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเตล จังหวัดสมุทรสาคร จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมอาหารแช่เยือกแข่งไทย เนื่องด้วยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงเพิ่มเติมแนวปฎิบัติของโรงงานในการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการมีส่วนร่วมของแรงงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights) ด้วยเหตุนี้ ทั้ง 2 สมาคม จึงได้ร่วมจัดอบรม “แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour […]

TTIA Joined Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 2019

  TTIA เข้าร่วมงาน Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 2019 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้เข้าร่วมงาน Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 2019  ในหัวข้อ “Decent Work, inclusiveness and equality for migrant workers in South East Asia จัดโดย สหภาพยุโรป(EU), กระทรวงแรงงาน, องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ(UN WOMEN ) ณ ห้องประชุม UNCC Meeting จุดประสงค์ของการประชุมนี้คือ เพื่อที่จะอภิปรายผลและข้อสรุปจากโครงการที่ได้ทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปที่ดำเนินการในประเทศไทยและเอเชีย และทางดร.ชนินทร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้ร่วมเป็น Speake นำเสนอผลงานของสมาคมฯ ด้านแรงงานและการทำประมงอย่างยั่งยืน และมีคุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ […]

TTIA Joined Brussels Seafood Expo Global 2019

TTIA ร่วมเสวนาในงาน Brussels Seafood Expo 2019 วันที่ 7- 9 พฤษภาคม 2562 ณ ประเทศเบลเยี่ยม ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคม และคุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ ผู้อำนวยการสมาคม ได้เข้าร่วมงาน Brussels Seafood Expo Global 2019 งานแสดงสินค้าอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงบรัสเซลล์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม โดยมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 1,940 บริษัท จาก 78 ประเทศทั่วโลก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้ร่วมกับรัฐบาลไทยนำโดย ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง […]

Regulation Name ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2562 Notification date 1 March 2019 Enforcement date 1 March 2019 Summary by TTIA ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2562 (ใช้บังคับวันที่ 1 มีนาคม 2562) เมื่อ วันที่ 28 กพ.62 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2562 (ใช้บังคับวันที่ 1 มีนาคม 2562) สาระสำคัญคือ […]

TTIA เข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อขจัดการค้ามนุษย์และ แรงงานบังคับในกลุ่มชาวประมง ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย

TTIA รายงานการร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อขจัดการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในกลุ่มชาวประมง ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย 26-29 พฤศจิกายน 2561 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้รับเชิญจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นตัวแทนภาคเอกชนของประเทศไทย ในการเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อขจัดการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในกลุ่มชาวประมง (Southeast Asia Conference on Regional Coordination and Action to Combat Trafficking and Labour Exploitation in Fisheries ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย 26-29 พฤศจิกายน 2561 มีผู้เข้าร่วมจากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม ซึ่งมาจากทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาสังคม          โดยในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการทำงานที่ดีสำหรับชาวประมงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวันที่ […]

TTIA การเดินทางไปงาน UN HUMAN RIGHTS

TTIA เดินทางไปงาน UN HUMAN RIGHTS ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ 26-28 พฤศจิกายน 2561         สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้เดินทางไปร่วมงาน United Nations Forum in Business and Human Rights 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ ในนามนายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย โดยการเชิญจากกระทรวงต่างประเทศ เพื่อให้ร่วมงานในฐานะผู้แทนภาคเอกชนเพื่อนำเสนอ หัวข้อ Human rights-based sustainable fisheries: an experience from the Thai Tuna Industry” บนเวทีในงาน The seventh annual Forum […]

Summary by TTIA(3)

Regulation Name อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมงทะเล C188 – Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) Ratification date Not Ratify Summary by TTIA อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมงทะเล Work in Fishing Convention (No. 188) มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดสภาพการทำงานและหลักประกันขั้นต่ำสำหรับการทำงานในเรือประมง ทั้งในเรื่องของที่อยู่อาศัย อาหาร ความปลอดภัยในการทำงาน การดูแลรักษาและสิทธิประกันทางสังคมที่เพียงพอ สาระสำคัญ อนุสัญญามีขอบเขตบังคับใช้สำหรับแรงงานที่ทำงานในเรือประมงทุกประเภทที่ทำประมงเชิงพาณิชย์ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ เช่น ข้อกำหนด เจ้าของเรือต้องจัดหาเครื่องให้ไต้ก๋ง และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำประมง / ไต้ก๋ง ดูแลความปลอดภัยบนเรือ / แรงงานประมงต้องปฏิบัติตามคำสั่งไต้ก๋งและมาตรการความปลอดภัยอาชีวอนามัย / กำหนดวันและเวลาพักผ่อน / จัดทำบันทึกรายชื่อลูกเรือ หมายเลขทะเบียนเรือ สภาพการทำงาน […]

แถลงข่าวเรื่อง “หอการค้าไทย : บทบาทหน้าที่สินค้าเกษตรและสินค้าประมง ปี 2019”

ปลดล็อคใบเหลือง IUU Fishing 8 ม.ค.2562          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นำโดย คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกกิตติคุณ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและ ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป  ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมรัฐบาลปลดล็อคใบเหลือง IUU Fishing ที่ได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นผู้นำภูมิภาคในการแก้ไข IUU Fishing ตามที่ สหภาพยุโรป หรือ EU ประกาศให้ประเทศไทยได้ใบเหลืองในการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (lllegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)  เมื่อวันที่ 29 […]

งานประกวดสมาคมการค้าปี 2561

ผลการประกวดสมาคมการค้าปี 2561 เมื่อวันที่ 22 พศจิกายน 2561 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้เข้าร่วมงานสัมมนาและประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี2561 “Together is Power connecting the future” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในช่วงบ่าย มีการจัดสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี2561 “Together is Power” สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1. รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (คุณสนั่น อังอุบลกุล) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือเครือข่ายในการสร้างการค้าต่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจตลอดห่วโซ่ภาคอุตสาหกรรม และอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ 2. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งดำเนินการดังนี้ 1) พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศนวัตกรรม 2) สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มเเข็ง SMEs 3) สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ 4) พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการผลักดันร่วมกับสภาหอฯ และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาครัฐบาลด้วย 3. รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี […]