TTIA joined GDST Technical Workshop ครั้งที่ 2 วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม Park Lane Hong Kong

สรุปการประชุม TTIA joined GDST Technical Workshop ครั้งที่ 2 วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม Park Lane Hong Kong       สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเป็นสมาชิกและได้เข้าร่วมประชุม Global Dialogue on Seafood Traceability Technical workshop ครั้งที่ 2 ของภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก นำโดยคุณณัฐ อ่อนศรี ที่ปรึกษา, คุณเรวดี เลิศไตรลักษณ์ กรรมการและประธานเทคนิค และคุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ ผู้อำนวยการ และมีสมาชิก 2 รายได้เข้าร่วมประชุมในนามสมาชิกเอง คือ บจก.เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง (คุณอดิศักดิ์ พันธุ์ทอง) และ บจก. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (คุณเอกราช พรรณสังข์ และคุณสมศรี มณีฉาย) การประชุมครั้งนี้จัดโดย […]

TTIA Joined the 15 TH INFOFISH World Tuna Trade Conference & Exhibition and TTIA Activities, 28 – 30 May 2018 in Bangkok at Shangri – La Hotel

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้รับเชิญจาก INFOFISH เป็น Co-Organizer และ ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ เป็น Co-Chairperson ในงานสัมมนาทูน่าโลก the 15 TH INFOFISH World Tuna Trade Conference & Exhibition and TTIA Activities ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเข้าร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วย “ความร่วมมือในการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย (The Signing Ceremony of the Joint Declaration of Intent for Gulf of Thailand Longtail Tuna Fishery Improvement Project)

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 – 11.30 น. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association – TTIA) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วย “ความร่วมมือในการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย (The Signing Ceremony of the Joint Declaration of Intent for Gulf of Thailand Longtail Tuna Fishery Improvement Project)” ร่วมกับกรมประมง, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, WWF ประเทศไทย ณ ห้อง Corundum โรงแรมแชงกรี-ร่า กรุงเทพฯ

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยแถลงข่าวหัวข้อ : “การส่งเสริมการประมงและจริยธรรมด้านแรงงาน (Promoting Sustainable Fisheries and Ethical Standard in Thai Tuna Industry)”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.45-10.30 น. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association – TTIA) ร่วมกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ Friend of the Sea (FOS), สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าอาหารของสหราชอาณาจักร (British Food Importers & Distributors Association) และ “AS DO MAR” Tuna Group ได้ชี้แจงและให้ความเห็น เรื่องการส่งเสริมการทำประมงอย่างถูกกฎหมาย มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การต่อต้านการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมประมงของไทย เพื่อนำไปสู่การยอมรับตามมาตรฐานสากล ณ ห้อง Corundum โรงแรมแชงกรี-ร่า กรุงเทพฯ ในช่วงงานสัมมนาทูน่าโลก 2561

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยแถลงข่าว : เรื่อง อนาคตอุตสาหกรรมทูน่าในตลาดโลกประเด็นการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน และการทำประมงถูกกฎหมาย

กรุงเทพฯ – เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association – TTIA) ร่วมกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ Friend of the Sea (FOS), สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าอาหารของสหราชอาณาจักร (British Food Importers & Distributors Association) และ International Pole and Line Foundation (IPNLF) ได้ชี้แจงและให้ความเห็น เรื่อง อนาคตอุตสาหกรรมทูน่าในตลาดโลก ประเด็นการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน และการทำประมงถูกกฎหมาย ณ ห้องคอรันดัม โรงแรมแชงกลีร่า กรุงเทพฯ ในช่วงงานสัมมนาทูน่าโลก 2559

งาน One to One Meeting 2015

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม Peninsula จัดโดย Friend of the Sea และ Earth Island Institute โดย TTIA เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน ซึ่งเป็นงานพบปะกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง FOS logo TTIA ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ “Certificate of Honor” จาก FOS และ EII ในเรื่องของ “การสนับสนุนรูปแบบการทำประมงอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม”

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ร่วมลงนาม MOU ผลักดันนำเข้าสัตว์น้ำอย่างเป็นระบบแสดงเจตจำนงค์ ประมงไทย ไร้ IUU

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง กรมประมง กรมศุลกากร สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการผลักดันให้มีการนำเข้าสัตว์น้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลในทุกระบบ และเป็นการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการด้านวัตถุดิบสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย หวังสร้างความเชื่อมั่นการันตีสินค้าประมงจากไทยปราศจากการทำประมงแบบ IUU แน่นอน