แถลงข่าวเรื่อง “หอการค้าไทย : บทบาทหน้าที่สินค้าเกษตรและสินค้าประมง ปี 2019”


ปลดล็อคใบเหลือง IUU Fishing 8 ม.ค.2562

         เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นำโดย คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกกิตติคุณ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและ ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป  ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมรัฐบาลปลดล็อคใบเหลือง IUU Fishing ที่ได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นผู้นำภูมิภาคในการแก้ไข IUU Fishing

ตามที่ สหภาพยุโรป หรือ EU ประกาศให้ประเทศไทยได้ใบเหลืองในการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (lllegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ภายหลังจากรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดย ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คุณกฤษดา บุญราช) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศ (คุณดอน ปรมัตถ์วินัย) กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จากผลงานของความมุ่งมั่นและการดำเนินงานอย่างจริงจังของรัฐบาลไทยและหน่วยงานของภาครัฐที่กล่าวมานั่น ส่งผลให้สหภาพยุโรป (EU) ได้ปลดล็อคใบเหลืองประจำประเทศไทยในการทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU FISHING )

ภาคเอกชน โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณและชื่นชมรัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานภาครัฐต่างๆเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการแก้ไขปัญหา IUU FISHING อย่างแท้จริง รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยปี 2561 รานงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ Tips Report ประเทศไทย อยู่ที่ระดับ Tier 2 ทั้งหมดนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กับประเทศไทย ในการพัฒนาธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมประมงของไทยในอนาคต ตลอดจน การส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย และการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่สินค้าประมงที่ส่งออกไปต่างประเทศต่อตลาดโลกและประเทศผู้นำเข้าให้เกิดการยอมรับอย่างยั่งยืน

“ในนามของหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้า ประกอบด้วยสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย จะร่วมมือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างของรัฐบาลให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย ทั้งของไทยและมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพพัฒนาระบบสร้างความยั่งยืน และความเชื่อมั่นภาพลักษณ์สินค้าประมงไทยต่อนานาประเทศ และเดินหน้าสร้างความยั่งยืนประมงไทยตามนโยบายรัฐบาล 6 ด้าน คือ 1.ด้านกฎหมาย 2.ด้านการบริหารจัดการประมง 3.ด้านการบริหารจัดการกองเรือ 4.ด้านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) 5.ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ และ 6.ด้านการบังคับใช้กฎหมายต่อไป”

 ท้ายนี้ ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงหัวใจสำคัญที่สุดของการได้ใบเขียว คือ ประเทศไทยสามารถจะจัดการด้วยตัวเองในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของอ่าวไทยและอันดามัน และ การส่งเสริมให้เรือไทยทำการประมงทะเลอย่างยั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลาน พร้อมกันนี้ ได้ร่วมแถลงข่าว หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บทบาทหน้าที่สินค้าเกษตรและสินค้าประมง ปี 2019  โดยได้นำเสนอกลไกขับเคลื่อนสินค้าเกษตรของหอการค้าไทย และสถานการณ์สินค้าประมงและการขับเคลื่อนสินค้าประมงในอนาคต

Download เอกสาร

ภาพบรรยากาศการแถลงข่าว ของหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  9 มกราคม 2562

ข้อมูลที่สื่อลงในการแถลงข่าวของสภาหอ

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/823618

https://www.ryt9.com/s/iq03/2938232

https://www.tnnthailand.com/content/12011

https://theworldnews.net/th-news/e-kchnchiiaem-iiyuupldaibehluue-ng-yangt-ngluy6daansraangpramngyangyuuen

https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id=ZVNzOElpYkZSaGM9

http://news.ch3thailand.com/economy/85133

https://www.ryt9.com/s/prg/2938388

https://news.ch7.com/detail/320497

https://www.tnamcot.com/view/xO8mJOD58

https://mgronline.com/business/detail/9620000002941

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190109122903220

http://www.thansettakij.com/content/372314

http://www.newswit.com/fin/2019-01-09/434d861553e9886410eb184ad9dc97d4/

https://www.ryt9.com/s/iq03/2938428