เดือน สถิติรายเดือน Download
11/2018 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Nov 2018 Download
10/2018 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Oct 2018 Download
09/2018 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Sep2018 Download
08/2018 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Aug2018 Download
07/2018 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ July2018 Download
06/2018 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jun 2018 Download
05/2018 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ May 2018 Download
04/2018 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Apr 2018 Download