เดือน สถิติรายเดือน ปี 2018 ดาวน์โหลด
09/2018 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Sep 2018 Download
08/2018 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Aug 2018 Download
07/2018 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ July 2018 Download
06/2018 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jun 2018 Download
05/2018 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ May 2018 Download