เดือน สถิติรายเดือน Download
12/2019 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Dec 2019 Download
11/2019 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Nov 2019 Download
10/2019 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Oct 2019 Download
09/2019 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Sep 2019 Download
08/2019 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Aug 2019 Download
07/2019 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jul 2019 Download
06/2019 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jun 2019 Download
05/2019 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ May 2019 Download
04/2019 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Apr 2019 Download
03/2019 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Mar 2019 Download
02/2019 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Feb 2019 Download
01/2019 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan 2019 Download