เดือน สถิติรายเดือน Download
02/2019 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Feb 2019 Download
01/2019 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan 2019 Download