เดือน สถิติรายเดือน Download
04/2021 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Apr 2021 New! Download
03/2021 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Mar 2021 Download
02/2021 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Feb 2021 Download
01/2021 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan 2021 Download