ลำดับ ชื่อบริษัท โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล์ เว็บไซต์
1 บริษัท โกลบอล โฟรเซ่น ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด Tel: (034) 406 743-5
Fax: (034) 406 743
enquires@gff.co.th www.gff.co.th
2 บริษัท คิงเบล โปรดิวเซอร์ จำกัด Tel: (035) 446 599
Fax: (035) 481 384
jk.kingbell@hotmail.com -
3 บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) Tel: (074) 200 999
Fax: (074) 200 900-1
cmchy@chotiwat.com www.chotiwat.com
4 บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด Tel: (034) 419 888
Fax: (034) 419 890
seapac@kingfisher.co.th www.kingfisher.co.th
5 บริษัท ไดมอนด์ ฟู๊ด โปรดักท์ จำกัด Tel: (034) 885 026-8
Fax: (034) 885 029
dmfp@diamondfoodproduct.co.th www.diamondfoodproduct.co.th
6 บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tel: (074) 273 600
Fax: (074) 273 690-4
info@tropical.co.th www.tropical.co.th
7 บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด Tel: (036) 374 590-3
Fax: (036) 374 594
- -
8 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel: (02) 298 0025
Fax: (02) 298 0443
- www.thaiunion.co.th
9 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด Tel: (02) 298 0025
Fax: (02) 298 0443
- www.thaiunion.co.th
10 บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด Tel: (074) 709 100
Fax: (034) 709 102-3
siamtin@loxinfo.co.th www.siamtinfood.com
11 บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด Tel: (02) 338 1327-30
Fax: (02) 338 1102
export@pfp.premier.co.th, sales&exp.c@pfp.premier.co.th www.premiercanning.com
12 บริษัท พัฒน์ธน มารีน แอนด์ ฟู๊ดส์ จำกัด Tel: (034) 425 588-9
Fax: (034) 425 590
thanaphum@pmfoods.co.th www.pmfoods.co.th
13 บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด Tel: (02) 119 4399
Fax: (02) 119 4370-1
info@patayafood.com www.patayafood.com
14 บริษัท พี แอนด์ ที ฟู๊ด จำกัด Tel: (034) 869 043
Fax: (034) 869 008
phattaraphon5512@gmail.com -
15 บริษัท พี.ซี.ทูน่า จำกัด Tel: (034) 877 286-9
Fax: (034) 877 291, (034) 877 440
pornchai@pctuna.co.th www.pctuna.co.th
16 บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) Tel: (034) 424 437-42
Fax: (034) 879 804
info@seavaluegroup.com www.seavaluegroup.com
17 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด Tel: (074) 803 168
Fax: (074) 803 168 ,(074) 880 168 ,(074) 881 168
webmaster@sif.co.th www.sif.co.th
18 บริษัท อาร์ เอส แคนเนอรี่ จำกัด Tel: (02) 709 6655
Fax: (02) 709 6627
sarin@rscannery.com -
19 บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด Tel: (097) 107 704-1
Fax: (034) 432 405
pavena.b@aeccanning.com www.aec-canning.com
20 บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Tel: (034) 845 575-91
Fax: (034) 845 593
bundit_p@asianalliance.co.th www.asianseafoods.co.th
21 บริษัท เอบีดี กาญจน์ จำกัด Tel: (034) 869 042
Fax: (034) 869 043
kingball@abc.co.th ,welcome@abc.co.th www.abc.co.th
22 บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Tel: (034) 831 122-4 , (034) 446 511
Fax: (034) 410 380-1
mmp@mmp.co.th www.mmptuna.com
23 บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) Tel: (02) 437 0407
Fax: (02) 438 7877
info@sk-foods.com www.sk-foods.com
24 บริษัท เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด Tel: (034) 382 101-5
Fax: (034) 382 106
info@spafoodgroup.com www.spafoodgroup.com
25 บริษัท ไอ-เทล คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) Tel: (02) 298 0029
Fax: (02) 298 0442-3
- www.thaiunion.co.th
26 บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด Tel: (034) 323 989 ,(034) 323 991-2
Fax: (034) 879 804
info@seavaluegroup.com www.seavaluegroup.com