วันที่ ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภันอาหาร Download
06/11/2562 มกอช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ CCASIA – U.S. Codex Colloquium Download
10/10/2561 การควบคุม ณ ด่านนำเข้าเกี่ยวกับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่าและปลากะพงขาว Download
25/07/2561 การควบคุม ณ ด่านนำเข้า เกี่ยวกับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่า Download
01/07/2561 ออสเตรเลียประกาศบังคับใช้ข้อกำหนดการปิดฉลากแจ้งประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร Download
12/07/2560 TTIA ลงนาม MOU ร่วมกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 Download
27/02/2559 TTIA ส่งผู้แทนเข้าประชุมคณะกรรมการ Codex สาขาไขมันและน้ำมันบริโภค ครั้งที่ 25 Download