สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเข้าร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วย “ความร่วมมือในการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย (The Signing Ceremony of the Joint Declaration of Intent for Gulf of Thailand Longtail Tuna Fishery Improvement Project)


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 – 11.30 น. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย โดย ดร.ชนินทร์       ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วย “ความร่วมมือในการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย (The Signing Ceremony of the Joint Declaration of Intent for Gulf of Thailand Longtail Tuna Fishery Improvement Project)” ร่วมกับ ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง, ดร.คมน์ ศิลปาจารย์ เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, นางเยาวลักษณ์ เธียรเชาวน์ ผู้อำนวยการ WWF ประเทศไทย ณ ห้อง Corundum โรงแรมแชงกลีร่า กรุงเทพฯ ในช่วงงานสัมมนาทูน่าโลก 2561

                 

ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวถึงการใช้วัตถุดิบปลาโอดำไปแปรรูปเพื่อบริโภคในประเทศและส่งออก ซึ่งทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรปเริ่มตรวจสอบการจัดซื้ออย่างละเอียด และหาแหล่งซื้ออาหารทะเลที่ผลิตอย่างยั่งยืน รวมถึงสินค้าประมงที่ผลิตจากประเทศไทยด้วย สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรอิสระเพื่อเกิดแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลาโอดำอย่างยั่งยืนต่อไป

Download File

  1. the Joint Declaration of Intent for Gulf of Thailand Longtail Tuna Fishery Improvement Project, signed by the four parties
  2. speech statement Dr.Adisorn Promthep, Director General, Department of Fisheries
  3. speech statement Dr. Kom Silapajarn, Secretary-General, SEAFDEC
  4. speech statement Ms. Yowalak Thairachow, Country Director, WWF Thailand
  5. speech statement Dr.Chanintr Chalisarapong, President, Thai Tuna Industry Association