เดือน สถิติรายเดือน Download
02/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Feb 2020 Download
01/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan 2020 Download