เดือน สถิติรายเดือน Download
11/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Nov 2020 New! Download
10/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Oct 2020 Download
09/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Sep 2020 Download
08/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Aug 2020 Download
07/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jul 2020 Download
06/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jun 2020 Download
05/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ May 2020 Download
04/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Apr 2020 Download
03/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Mar 2020 Download
02/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Feb 2020 Download
01/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan 2020 Download