เดือน สถิติรายเดือน Download
04/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Apr 2020 Download
03/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Mar 2020 Download
02/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Feb 2020 Download
01/2020 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan 2020 Download