เดือน สถิติรายเดือน Download
03/2021 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan - Mar 2021 New! Download
02/2021 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan - feb 2021 Download
01/2021 TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan 2021 Download